Mateřskola škola Šardice se zapojila 1.9.2015 do tříletého Mezinárodního projektu Eramus + K2

Strategická partnerství škol,který je spolufinancován Evropskou unií.Projekt má název

"Every child is special".Do projektu je zapojeno 9 evropských zemi /Česká republika,Polsko,Estonsko,Bulharsko, Itálie,Portugajsko,Španělsko,Turecko a Řecko/.Na těchto internetových stránkách by jsme Vás chtěli seznámit s principy,cíli a výstupy projektu.Ústředním motivem projektu je práce s metodou PersonaDolls


Every child is special


Panenky s osobností nebo-li Persona Dolls 

jsou výukovou metodou, která pomáhá učitelkám a učitelům mluvit s dětmi o tématech, která se špatně vysvětlují. Učí, jak reagovat na předsudky a jak podporovat naplňování průřezových témat a klíčových kompetencí RVP.

Panenky přicházejí do kolektivu dětí a sdílejí s nimi svůj životní příběh a vybízejí děti, aby s nimi sdílely ten svůj. Panenky fungují jako prostředníci mezi učitelkami a dětmi i mezi dětmi navzájem, pomáhají dětem mluvit o sobě a bránit se, když se jim někdo posmívá kvůli odlišnosti, chudobě nebo jinému jazyku.

Práce s panenkou učí i dospělé a pedagogy. Učí pedagogy neříkat "on to tak nemyslel", nebo "to nic není" v situacích, kdy se děti navzájem zraňují předsudky. Učí pedagogy, jak s dětmi mluvit o věcech, které se těžko vysvětlují.