Persona Dolls

Výchova k vědomé práci s předsudky je v současné době velmi diskutovaným tématem,
protože si klade náročný úkol: rozvíjet postoje a hodnoty dětí, které se vyznačují
empatií, kreativitou, zdravým sebevědomím, pozitivním hodnocením jiných a prosociálními
formami chování.
Všichni cítíme potřebu zavedení vědomé práce s předsudky do školní praxe, otázkou
však zůstává, jak to zvládnout spolu s dalšími úkoly a povinnostmi. Tato metoda "Persona
Dolls - panenky s osobností rozvíjí prosociální postoje dětí" , propracovaný postup využívající
situace ze života dětí,  umožňuje zážitkové učení a podporuje v samostatném,
zodpovědném a demokratickém rozhodování. Tento koncept odvážně nastoluje témata,
která jsou tabuizovaná, kontroverzní a ve škole často opomíjená. Jedná se o témata,
která jsou přirozenou součástí našeho života a děti se o ně zajímají. V bezpečném prostředí
třídy mateřských a základních škol mohou být tato témata kultivovaně nahlížena,
diskutována, prožívána, spoluvytvářena a následně změněna. Tento postup je však
také výzvou, protože se jej můžeme naučit jen v každodenním vzájemném kontaktu
s dětmi, který je láskyplný, upřímný a partnerský a bere vážně dětský svět, jak se svými
radostmi, tak i starostmi.